Skip to main content

Regeringsformatie

De voorzitters van de drie regeringspartijen MR, Cd&v en Open Vld hebben de afgelopen weken een initiatief genomen of het alsnog mogelijk is een regering te vormen die een meerderheid heeft in de Kamer van Volksvertegenwoordigers #begov.

Immers na een eerdere oefening van de socialistische partijvoorzitters werd door hen vastgesteld dat een meerderheid niet mogelijk was op dat moment en werd voorgesteld over te schakelen naar een minderheidskabinet met de socialistische, liberale en christendemocratische familie.

De piste van een minderheidskabinet werd onderzocht, maar een dergelijke piste kan enkel een kans maken als er partijen zijn in het parlement die bereid zijn gedoogsteun te leveren aan een dergelijke constructie. Dit blijkt voor de beschreven formule niet het geval te zijn.

Daarom hebben de voorzitters van MR, Cd&v en Open Vld de afgelopen weken andere mogelijkheden bekeken. Er vanuitgaande dat een combinatie PS-NVA uitgesloten werd door de nota PS-SPA. Er bleken tot voor kort zes partijen beschikbaar, die samen een meerderheid in het parlement bezitten, die bereid zijn zonder veto’s om samen te werken. Er werd onderzocht of consensus kon gevonden worden rond een basistekst om een plenaire vergadering te organiseren met de voorzitters van de zes partijen. Vorige week werd vastgesteld dat die consensus er op dit ogenblik niet is, en dat één partij niet wil deelnemen aan een plenaire vergadering .

Evenwel werd een nieuwe mogelijkheid gecreëerd om een ander meerderheidskabinet te vormen doordat de PS zich toch bereid heeft verklaard deel te nemen aan gesprekken tot het vormen van een regering waarbij zij niet langer een veto stelt tegen één van de andere zes partijen die tot hiertoe betrokken waren. Uit de ingewonnen informatie blijkt dat in de huidige stand van zaken de grootste partij langs Franstalige kant en de grootste partij langs Nederlandstalige kant alsnog bereid zijn gesprekken aan te knopen over een samenwerking. Indien dat zo is, is dat een goede zaak voor de stabiliteit van het land en moet een dergelijk gesprek alle kansen krijgen.

De drie voorzitters van de regeringspartijen nodigen dan ook de NVA en de PS uit hun engagement om een gesprek aan te knopen, te voltrekken en hen daarvan op de hoogte te houden.

Het inhoudelijk resultaat van de voorbije oefening kan best geïntegreerd worden in de verdere gesprekken die daarna zullen plaatsvinden. De drie partijen die deel uitmaken van de huidige federale regering zijn ook beschikbaar om waar nodig mee te werken aan de inhoud van een dergelijk project en deel te nemen aan werkgroepen die PS en NVA zouden organiseren.

Er wordt gevraagd aan de NVA en de PS om de drie voorzitters, die belast waren met het vormen van een federale regering, over enkele weken op de hoogte te brengen van het resultaat van hun gesprekken, waarvan de relance van het land een belangrijk onderdeel uitmaakt.