Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van de Mouvement Réformateur, heeft vandaag de nieuwe voorzitter van de Open VLD, Egbert Lachaert, ontmoet voor een eerste kennismaking. Deze uitwisseling was voor Georges-Louis Bouchez in de eerste plaats de gelegenheid om zijn ambtsgenoot nogmaals geluk te wensen met zijn indrukwekkende overwinning na een zeer open verkiezing en om samen te lunchen in een hartelijke sfeer. De liberale voorzitters hebben daarbij overleg gepleegd over de gezondheidscrisis en de socio-economische gevolgen ervan evenals over de onderhandelingen met het oog op de vorming van een toekomstige federale regering.

“Dit onderhoud heeft toegelaten te bevestigen dat de MR en de Open VLD samen vooruit willen gaan, als liberale familie, in het belang van het land” verklaart Georges-Louis Bouchez. “De MR en de Open VLD delen inderdaad gemeenschappelijke en fundamentele waarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de rechtstaat en ondernemingszin”.

Na het onderhoud verheugt Georges-Louis Bouchez zich over de kwaliteit van de uitwisselingen en over de vruchtbare samenwerking die zich verder zal zetten met de Open VLD en zijn voorzitter om zo toe te laten om een nieuwe samenleving op te bouwen en ons land te voorzien van een federale regering die de steun heeft van een ruime parlementaire meerderheid.